Registreren

U ontvangt een e-mail om uw wachtwoord opnieuw in te stellen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door klanten worden opgegeven, in het kader van de door hen gevraagde dienst (bijvoorbeeld voor het aanmaken van een account voor het plaatsen van een bestelling ), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden, tenzij daar vooraf toestemming voor is gegeven, en dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienst. privacybeleid.

Heeft u een vraag