Privacyverklaring

De verwerkingsverantwoordelijke:
Wijn van Rosemarijn
Eeser Veld 1
8332 VR Steenwijk
0521-344225
www.wijnvanrosemarijn.nl

De gegevens van de klanten die een bestelling bij ons plaatsen zijn van horecaklanten of bezoekers van onze webshop; deze worden verwerkt in een klantensysteem “Snelstart”. Hierin worden naam/ adres/ telefoonnummer (als opgegeven) en emailadres verwerkt. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door klanten worden opgegeven, in het kader van de door hen gevraagde dienst (bijvoorbeeld voor het aanmaken van een account voor het plaatsen van een bestelling ), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.  Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden, tenzij daar vooraf toestemming voor is gegeven, en dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienst.

Deze klantgegevens worden opgeslagen in de Cloud. Alleen de medewerkers van Wijnvanrosemarijn.nl hebben gebruikersnaam en wachtwoord om in dit systeem te kunnen komen en de gegevens in te zien. Verder kan niemand deze gegevens inzien. https://www.snelstart.nl/productnieuws/snelstart-en-de-avg

De ontvanger van de persoonsgegevens is ‘Wijn van Rosemarijn’ te Steenwijk. In een heel enkel geval zijn wij genoodzaakt om een incassobureau in te schakelen na het herhaaldelijk niet betalen van facturen na een x aantal aanmaningen en waarschuwingen. Met de gegevens van deze klanten wordt vertrouwelijk omgegaan.

Naam en emailadres worden in ons mailingssysteem “Mailchimp “gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven ed. Klanten kunnen zichzelf hiervoor aanmelden. E-mailadressen wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven. Als men een nieuwsbrief ontvangt bevat deze een link, waarmee men zichzelf kan afmelden. Deze nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt. Voor meer informatie lees https://mailchimp.com/legal/privacy/

Gegevens als adres en emailadres worden voor het verzenden van pakketten doorgegeven aan  het vervoersbedrijf DHL zodat zij de bestellingen kunnen vervoeren en afleveren op het juiste adres. De gegevens worden uitsluitend hiervoor gebruikt. Lees voor meer informatie lees https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Wij maken gebruik van Google Analytics om het surfgedrag op onze website te analyseren en te verbeteren. Wij hebben Google niet toegestaan, de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen. Voor meer informatie lees https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Wijnvanrosemarijn.nl geeft de persoonsgegevens niet door buiten de EU of aan een internationale organisatie .

De bewaartermijn van de gegevens is zolang de personen klant bij ons zijn en bestellingen bij ons afnemen. Of op het moment dat de klant zelf aangeeft uit ons systeem verwijdert te willen worden.

De betrokkenen/ klanten hebben recht op inzage, correctie en verwijdering van hun klantengegevens in ons systeem. Zelf geven zij ook regelmatig  eventuele verandering in hun gegevens (zoals ander adres/ telefoonnummer of emailadres) bij ons door.

De betrokkenen/ klanten hebben het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken.

De klant/ betrokkene is in die zin verplicht/ genoodzaakt  de persoonsgegevens te verstrekken omdat anders de bestellingen niet geleverd kunnen worden/ de facturen niet verstuurd kunnen worden en er geen contact onderhouden kan worden over de geleverde producten. De betrokkene/ klant kiest ervoor om deze producten bij ons af te nemen waardoor deze basisgegevens nodig zijn.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. ‘Wijn van Rosemarijn’ gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Wijnvanrosemarijn.nl geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van ‘Wijn van Rosemarijn’, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

Heeft u een vraag